Секция A

  Статус Цена Обитаема
площ
Обща
част
Складова
площ
Парк
место
Всичко
AI002 Продаден € 101652.00 77.2 кв.м. 7.51 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 88.71 кв.м.
AI003 Свободен € 143520.00 91.68 кв.м. 8.92 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 119.6 кв.м.
AI004 Свободен € 99048.00 75.22 кв.м. 7.32 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 86.54 кв.м.
AI005 Свободен € 98136.00 74.53 кв.м. 7.25 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 85.78 кв.м.
AII006 Свободен € 131664.00 82.67 кв.м. 8.05 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 109.72 кв.м.
AII007 Свободен € 143328.00 91.53 кв.м. 8.91 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 119.44 кв.м.
AII008 Свободен € 143328.00 91.53 кв.м. 8.91 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 119.44 кв.м.
AII009 Свободен € 143460.00 91.63 кв.м. 8.92 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 119 кв.м.
AII010 Продаден € 103032.00 78.24 кв.м. 7.62 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 89.86 кв.м.
AII011 Продаден € 101964.00 77.43 кв.м. 7.54 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 88.97 кв.м.
AIII012 Продаден € 131664.00 82.67 кв.м. 8.05 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 109.72 кв.м.
AIII013 Продаден € 136992.00 86.72 кв.м. 8.44 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 114.16 кв.м.
AIII014 Продаден € 136992.00 86.72 кв.м. 8.44 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 114.16 кв.м.
AIII015 Свободен € 127176.00 96.58 кв.м. 9.4 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 124.98 кв.м.
AIII016 Продаден € 103032.00 78.24 кв.м. 7.62 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 89.86 кв.м.
AIII017 Продаден € 101964.00 77.43 кв.м. 7.54 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 88.97 кв.м.
AIV018 Депозиран € 131664.00 82.67 кв.м. 8.05 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 109.72 кв.м.
AIV019 Продаден € 114192.00 86.72 кв.м. 8.44 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 114.16 кв.м.
AIV020 Продаден € 114192.00 86.72 кв.м. 8.44 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 114.16 кв.м.
AIV021 Свободен € 149976.00 96.58 кв.м. 9.4 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 124.98 кв.м.
AIV022 Продаден € 96900.00 73.59 кв.м. 7.16 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 84.75 кв.м.
AIV023 Продаден € 95820.00 72.77 кв.м. 7.08 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 83.85 кв.м.
AV024 Продаден € 105480.00 80.1 кв.м. 7.8 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 91.9 кв.м.
AV025 Продаден € 114192.00 86.72 кв.м. 8.44 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 114.16 кв.м.
AV026 Продаден € 114192.00 86.72 кв.м. 8.44 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 114.16 кв.м.
AV027 Продаден € 123792.00 94.01 кв.м. 9.15 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 122.16 кв.м.
AV028 Свободен € 80628.00 61.23 кв.м. 5.96 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 86.19 кв.м.
AV029 Продаден € 79788.00 60.59 кв.м. 5.9 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 85.49 кв.м.
AVI030 Продаден € 153284.00 137.67 кв.м. 13.4 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 170.07 кв.м.
AVI031 Продаден € 114216.00 86.74 кв.м. 8.44 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 114.18 кв.м.
AVI032 Продаден € 114216.00 86.74 кв.м. 8.44 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 114.18 кв.м.
AVI033 Продаден € 158825.00 141.86 кв.м. 13.81 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 174.67 кв.м.

 

Секция B

 

  Статус Цена Обитаема
площ
Обща
част
Складова
площ
Парк
место
Всичко
BI034 Депозиран € 120672.00 91.68 кв.м. 8.88 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 119.56 кв.м.
BI035 Продаден € 101604.00 77.2 кв.м. 7.47 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 88.67 кв.м.
BI037 Продаден € 98100.00 74.53 кв.м. 7.22 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 85.75 кв.м.
BI038 Депозиран € 99000.00 75.22 кв.м. 7.28 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 86.5 кв.м.
BII039 Депозиран € 120600.00 91.63 кв.м. 8.87 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 119.5 кв.м.
BII040 Депозиран € 120468.00 91.53 кв.м. 8.86 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 119.39 кв.м.
BII041 Депозиран € 120468.00 91.53 кв.м. 8.86 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 119.39 кв.м.
BII042 Депозиран € 116880.00 88.8 кв.м. 8.6 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 116.4 кв.м.
BII043 Депозиран € 101916.00 77.43 кв.м. 7.5 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 88.93 кв.м.
BII044 Депозиран € 102972.00 78.24 кв.м. 7.57 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 89.81 кв.м.
BIII045 Депозиран € 127116.00 96.58 кв.м. 9.35 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 124.93 кв.м.
BIII046 Депозиран € 114144.00 86.72 кв.м. 8.4 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 114.12 кв.м.
BIII047 Депозиран € 114144.00 86.72 кв.м. 8.4 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 114.12 кв.м.
BIII048 Депозиран € 108804.00 82.67 кв.м. 8 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 94.67 кв.м.
BIII049 Депозиран € 101916.00 77.43 кв.м. 7.5 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 88.93 кв.м.
BIII050 Депозиран € 104172.00 78.24 кв.м. 8.57 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 90.81 кв.м.
BIV051 Продаден € 127116.00 96.58 кв.м. 9.35 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 124.93 кв.м.
BIV052 Депозиран € 114144.00 86.72 кв.м. 8.4 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 114.12 кв.м.
BIV053 Депозиран € 114144.00 86.72 кв.м. 8.4 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 114.12 кв.м.
BIV054 Продаден € 108804.00 82.67 кв.м. 8 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 94.67 кв.м.
BIV055 Депозиран € 102564.00 77.93 кв.м. 7.54 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 89.47 кв.м.
BIV056 Продаден € 96852.00 73.59 кв.м. 7.12 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 84.71 кв.м.
BV057 Продаден € 123732.00 94.01 кв.м. 9.1 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 122.11 кв.м.
BV058 Продаден € 114144.00 86.72 кв.м. 8.4 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 114.12 кв.м.
BV059 Продаден € 114144.00 86.72 кв.м. 8.4 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 114.12 кв.м.
BV060 Продаден € 105420.00 80.1 кв.м. 7.75 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 91.85 кв.м.
BV061 Продаден € 85248.00 64.77 кв.м. 6.27 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 90.04 кв.м.
BV062 Продаден € 80592.00 61.23 кв.м. 5.93 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 86.16 кв.м.
BVI063 Депозиран € 158825.00 141.86 кв.м. 13.73 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 174.59 кв.м.
BVI064 Продаден € 114168.00 86.74 кв.м. 8.4 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 114.14 кв.м.
BVI065 Продаден € 114168.00 86.74 кв.м. 8.4 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 114.14 кв.м.
BVI066 Продаден € 170000.00 137.67 кв.м. 13.33 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 170 кв.м.

 

 

Секция C

 

  Статус Цена Обитаема
площ
Обща
част
Складова
площ
Парк
место
Всичко
CII067 Продаден € 106332.00 76.79 кв.м. 11.82 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 92.61 кв.м.
CII068 Продаден € 101064.00 72.98 кв.м. 11.24 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 88.22 кв.м.
CII069 Продаден € 78804.00 56.91 кв.м. 8.76 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 69.67 кв.м.
CII070 Продаден € 80508.00 58.14 кв.м. 8.95 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 71.09 кв.м.
CII071 Свободен € 93168.00 67.28 кв.м. 10.36 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 81.64 кв.м.
CII072 Продаден € 91824.00 66.31 кв.м. 10.21 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 80.52 кв.м.
CIII073 Продаден € 100488.00 72.57 кв.м. 11.17 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 87.74 кв.м.
CIII074 Продаден € 95220.00 68.76 кв.м. 10.59 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 98.35 кв.м.
CIII075 Продаден € 83604.00 56.91 кв.м. 8.76 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 69.67 кв.м.
CIII076 Свободен € 80508.00 58.14 кв.м. 8.95 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 71.09 кв.м.
CIII077 Свободен € 93168.00 67.28 кв.м. 10.36 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 81.64 кв.м.
CIII078 Продаден € 91824.00 66.31 кв.м. 10.21 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 80.52 кв.м.
CIV079 Продаден € 100488.00 72.57 кв.м. 11.17 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 102.74 кв.м.
CIV080 Продаден € 95220.00 68.76 кв.м. 10.59 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 98.35 кв.м.
CIV081 Продаден € 78804.00 56.91 кв.м. 8.76 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 69.67 кв.м.
CIV082 Продаден € 80508.00 58.14 кв.м. 8.95 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 71.09 кв.м.
CIV083 Свободен € 93168.00 67.28 кв.м. 10.36 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 81.64 кв.м.
CIV084 Продаден € 77300.00 66.31 кв.м. 10.21 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 80.52 кв.м.
CV085 Продаден € 100488.00 72.57 кв.м. 11.17 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 102.74 кв.м.
CV086 Продаден € 169188.00 122.18 кв.м. 18.81 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 159.99 кв.м.
CV087 Продаден € 87156.00 62.94 кв.м. 9.69 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 76.63 кв.м.
CV088 Продаден € 93168.00 67.28 кв.м. 10.36 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 96.64 кв.м.
CV089 Продаден € 84396.00 60.95 кв.м. 9.38 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 74.33 кв.м.
CVI090 Продаден € 156084.00 112.72 кв.м. 17.35 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 149.07 кв.м.
CVI091 Продаден € 124476.00 89.89 кв.м. 13.84 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 122.73 кв.м.
CVI092 Свободен € 108048.00 78.03 кв.м. 12.01 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 94.04 кв.м.
CVI093 Свободен € 112512.00 81.25 кв.м. 12.51 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 112.76 кв.м.
CVII094 Продаден € 215988.00 155.98 кв.м. 24.01 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 198.99 кв.м.

 

 

Секция D

 

  Статус Цена Обитаема
площ
Обща
част
Складова
площ
Парк
место
Всичко
DIIO95 Продаден € 162672.00 104.94 кв.м. 11.62 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 135.56 кв.м.
DIIO96 Свободен € 141408.00 88.99 кв.м. 9.85 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 117.84 кв.м.
DIIO97 Продаден € 81492.00 61.15 кв.м. 6.76 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 71.91 кв.м.
DIIO98 Продаден € 67332.00 50.52 кв.м. 5.59 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 75.11 кв.м.
DIIO99 Продаден € 73032.00 54.79 кв.м. 6.07 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 64.86 кв.м.
DIII100 Депозиран € 154272.00 98.64 кв.м. 10.92 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 128.56 кв.м.
DIII101 Продаден € 136620.00 85.4 кв.м. 9.45 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 113.85 кв.м.
DIII102 Продаден € 81492.00 61.15 кв.м. 6.76 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 86.91 кв.м.
DIII103 Продаден € 67332.00 50.52 кв.м. 5.59 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 75.11 кв.м.
DIII104 Продаден € 73032.00 54.79 кв.м. 6.07 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 64.86 кв.м.
DIV105 Продаден € 154272.00 98.64 кв.м. 10.92 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 128.56 кв.м.
DIV106 Продаден € 136620.00 85.4 кв.м. 9.45 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 113.85 кв.м.
DIV107 Продаден € 81516.00 61.15 кв.м. 6.78 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 86.93 кв.м.
DIV108 Продаден € 67332.00 50.52 кв.м. 5.59 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 75.11 кв.м.
DIV109 Продаден € 73032.00 54.79 кв.м. 6.07 кв.м. 4 кв.м. 0 кв.м. 64.86 кв.м.
DV110 Продаден € 130752.00 98.1 кв.м. 10.86 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 127.96 кв.м.
DV111 Продаден € 112812.00 84.64 кв.м. 9.37 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 113.01 кв.м.
DV112 Продаден € 73788.00 55.36 кв.м. 6.13 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 80.49 кв.м.
DV113 Продаден € 56388.00 42.31 кв.м. 4.68 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 65.99 кв.м.
DV114 Продаден € 64344.00 48.28 кв.м. 5.34 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 72.62 кв.м.
DVI115 Продаден € 141835.00 129.54 кв.м. 14.34 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 162.88 кв.м.
DVI116 Продаден € 183636.00 169.29 кв.м. 18.74 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 207.03 кв.м.

Секция K

 

  Статус Цена Обитаема
площ
Обща
част
Складова
площ
Парк
место
Всичко
KI119 Продаден € 115068.00 86.12 кв.м. 9.77 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 114.89 кв.м.
KII120 Продаден € 81576.00 61.05 кв.м. 6.93 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 86.98 кв.м.
KII121 Продаден € 79944.00 59.83 кв.м. 6.79 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 85.62 кв.м.
KII122 Продаден € 118992.00 89.06 кв.м. 10.1 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 118.16 кв.м.
KII123 Продаден € 76644.00 57.36 кв.м. 6.51 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 82.87 кв.м.
KII124 Продаден € 92304.00 69.08 кв.м. 7.84 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 95.92 кв.м.
KII125 Продаден € 79956.00 59.84 кв.м. 6.79 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 85.63 кв.м.
KII126 Продаден € 76524.00 57.27 кв.м. 6.5 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 82.77 кв.м.
KII127 Продаден € 68268.00 51.09 кв.м. 5.8 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 75.89 кв.м.
KII128 Продаден € 119880.00 72.66 кв.м. 8.24 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 99.9 кв.м.
KIII129 Свободен € 81576.00 61.05 кв.м. 6.93 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 86.98 кв.м.
KIII130 Продаден € 79944.00 59.83 кв.м. 6.79 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 85.62 кв.м.
KIII131 Продаден € 118992.00 89.06 кв.м. 10.1 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 118.16 кв.м.
KIII132 Продаден € 76644.00 57.36 кв.м. 6.51 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 82.87 кв.м.
KIII133 Продаден € 92304.00 69.08 кв.м. 7.84 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 95.92 кв.м.
KIII134 Продаден € 79956.00 59.84 кв.м. 6.79 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 85.63 кв.м.
KIII135 Продаден € 76524.00 57.27 кв.м. 6.5 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 82.77 кв.м.
KIII136 Продаден € 65400.00 48.95 кв.м. 5.55 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 73.5 кв.м.
KIII137 Продаден € 94008.00 70.36 кв.м. 7.98 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 97.34 кв.м.
KIV138 Продаден € 75036.00 56.16 кв.м. 6.37 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 81.53 кв.м.
KIV139 Продаден € 79944.00 59.83 кв.м. 6.79 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 85.62 кв.м.
KIV140 Продаден € 118992.00 89.06 кв.м. 10.1 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 118.16 кв.м.
KIV141 Продаден € 76644.00 57.36 кв.м. 6.51 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 82.87 кв.м.
KIV142 Продаден € 92304.00 69.08 кв.м. 7.84 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 95.92 кв.м.
KIV143 Продаден € 79956.00 59.84 кв.м. 6.79 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 85.63 кв.м.
KIV144 Продаден € 76524.00 57.27 кв.м. 6.5 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 82.77 кв.м.
KIV145 Продаден € 65400.00 48.95 кв.м. 5.55 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 73.5 кв.м.
KIV146 Продаден € 94008.00 70.36 кв.м. 7.98 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 97.34 кв.м.
KV147 Продаден € 101952.00 76.3 кв.м. 8.66 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 103.96 кв.м.
KV148 Продаден € 104388.00 78.13 кв.м. 8.86 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 105.99 кв.м.
KV149 Продаден € 76920.00 57.57 кв.м. 6.53 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 83.1 кв.м.
KV150 Продаден € 85608.00 64.07 кв.м. 7.27 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 90.34 кв.м.
KV151 Продаден € 68868.00 51.54 кв.м. 5.85 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 76.39 кв.м.
KV152 Свободен € 154752.00 98.76 кв.м. 11.2 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 128.96 кв.м.
KV153 Продаден € 135312.00 101.27 кв.м. 11.49 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 131.76 кв.м.
KVI148 Продаден € 166344.00 124.5 кв.м. 14.12 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 157.62 кв.м.
KVI151 Продаден € 172584.00 129.17 кв.м. 14.65 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 162.82 кв.м.
KVI154 Продаден € 109500.00 81.95 кв.м. 9.3 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 110.25 кв.м.
KVI155 Продаден € 83976.00 62.85 кв.м. 7.13 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 88.98 кв.м.
KVI156 Продаден € 120228.00 89.98 кв.м. 10.21 кв.м. 4 кв.м. 15 кв.м. 119.19 кв.м.

 

Телефон

+359 879255257